ภาพสถานที่สำคัญภายในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

   
พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ปราสาทพระเทพบิดร

พระปรางค์ ๘ องค

วิหารยอด

ภาพเขียนเรื่องรามเกียรติ์

ยักษ์ทวารบาล

มารและลิงแบกฐานพระเจดีย์ทอง

รูปจำลองปราสาทนครวัด

หอราชพงศานุสรณ

หอราชกรมานุสรณ์

รูปฤษีนั่ง

รูปสัมฤทธิ์ครึ่งคนครึ่งกวาง

สิงห์สัมฤทธิ์ทวารบาล

พระราชานุสาวรีย์รัชกาลที่่ ๑ ๒ และ ๓

วิหารพระคันธารราฐ

พระโพธิธาตุพิมาน

หอพระนาก

พระระเบียง

พระมณฑป

บานประตูประดับมุกสมัยอยุธยา

หอระฆัง

พระศรีรัตนเจดีย

หอพระมณเฑียรธรรม

ครุฑยุดนาค

เจดีย์ทอง ๒ องค์

กลับหน้าหลัก
ถัดไป