วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

การสร้างวัดในพระราชฐานเคยมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ครั้งเมื่อกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีก็มีวัดมหาธาตุอยู่ในบริเวณพระราชวัง ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีก็มีวัดพระศรีสรรเพชญอยู่ในบริเวณพระราชวัง ตลอดจนถึงครั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสร้างกรุงเทพมหานครฯ ก็มีวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ยังมีเหตุอีกอย่างหนึ่งคือที่ทรงได้พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก้วมรกตมาเป็นศรีพระนครจากกรุงเวียงจันทน์ ประเทศลาว จึงทรงสร้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามขึ้นที่ในบริเวณพระบรมมหาราชวัง พร้อมกับการสร้างกรุงเทพฯ ขึ้นเป็นราชธานีเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๒๕ วัดพระศรีรัตนศาสดารามสร้างอยู่ ๒ ปี จึงได้เชิญพระแก้วมรกตแห่จากวัดอรุณราชวราราม ฝั่งกรุงธนบุรี มาประดิษฐานที่ในพระอุโบสถเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๒๗

 


ประวัติวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ประวัติพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก้วมรกต
ปูชนียวัตถุที่สำคัญภายในพระอุโบสถ
ภาพสถานที่สำคัญภายในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
แผนผังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม